Test mikrofon

ForteMedia 6.10.0000.1 Microphone Driver for Windows XP (x86)


Informacje o kierowcy

Data Kierowcy

29.01.2001

Rozmiar pliku:

35.7 KB

Pobierz adres URL:

http://download.mictests.com/drivers/audio/ForteMedia/6-10-0000-1/Windows-XPx86.zip

MD5-хеш файлу:

20d32335182859de53a8355198f2de68

System operacyjny

Windows XP

Architektura systemu operacyjnego

x86

Producent

ForteMedia

Pliki sterownika

 • /HWAJOY.SYS
 • /QS3A_WDM.INF
 • /qs3a_wdm.sys

Informacje o urządzeniach

 • /QS3A_WDM.INF
  [ids]
  • PCI\VEN_1319&DEV_0801&SUBSYS_13191319
  • PCI\VEN_1319&DEV_0802&SUBSYS_13191319

  [version]
  • Signature
   $CHICAGO$

  • Class
   MEDIA

  • ClassGUID
   {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

  • provider
   HWASS

  • LayoutFile
   layout.inf, layout1.inf, layout2.inf

  • DriverVer
   01/30/2001,6.10.0000.1


  [strings]
  • HWASSINC
   HWASS

  • HWASSMfg
   HWA SOUND SOURCE CO.,LTD.

  • DiskDescription
   QS3000A WDM Driver Disk

  • QS3000A_AA.DeviceDesc
   QS3000A Audio PCI Sound Card

  • QS3000A_AG.DeviceDesc
   QS3000A GamePort JoyStick

  • QS3000A_WAVE
   QS3000A Wave Device

  • QS3000A_MIDI
   QS3000A Midi Device

  • QS3000A_MIXER
   QS3000A Mixer

  • WDM.Wave.szPname
   QS3000A Sound Card

  • WDM.Topology.szPname
   QS3000A Mixer

  • WDM.FMSynth.szPname
   QS3000A FM Synth

  • WDM.UART.szPname
   QS3000A UART

  • MediaCategories
   SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaCategories

  • Proxy.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_AUDIO
   {6994AD04-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_RENDER
   {65E8773E-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSNAME_Wave
   Wave

  • KSNAME_Topology
   Topology

  • KSNAME_FMSynth
   FMSynth

  • KSNAME_UART
   UART

  • QS3000A_A.SvcDesc
   QS3000A PCI AUDIO(WDM)

  • gameport.SvcDesc
   QS3000A PCI Joystick

  • ICHGUID.PhoneVolume
   {0A8C1A87-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.PhoneMute
   {0A8C1A88-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.LineInMute
   {0A8C1A91-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.MainMix
   {0A8C1A9B-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.3DBypass
   {0A8C1A9E-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.3DEnable
   {766DB5A4-6E94-11D2-9ADE-00C04F8EFB68}

  • ICHGUID.BeepMix
   {0A8C1A9F-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.HPVolume
   {0A8C1AA5-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.HPMute
   {0A8C1AA6-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.MonoOutSelect
   {0A8C1AA9-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.WaveInSelect
   {0A8C1AAE-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.MasterInVolume
   {0A8C1AAF-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.MasterInMute
   {0A8C1AB0-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.MicInVolume
   {0A8C1AB2-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.MicInMute
   {0A8C1AB3-42B0-11D2-95D2-00C04FB925D3}

  • ICHGUID.SimulStereo
   {B3AD50B5-3849-4983-ADD7-25E6268F912D}

  • ICHNode.PhoneVolume
   Phone Volume

  • ICHNode.PhoneMute
   Phone Mute

  • ICHNode.LineInMute
   Line In Mute

  • ICHNode.MainMix
   Main Mix

  • ICHNode.3DBypass
   3D Bypass

  • ICHNode.3DEnable
   3D Enable

  • ICHNode.BeepMix
   Beep Mix

  • ICHNode.HPVolume
   Headphone Volume

  • ICHNode.HPMute
   Headphone Mute

  • ICHNode.MonoOutSelect
   Mono Out Select

  • ICHNode.WaveInSelect
   Wave In Select

  • ICHNode.MasterInVolume
   Wave In Volume

  • ICHNode.MasterInMute
   Wave In Mute

  • ICHNode.MicInVolume
   Mic In Volume

  • ICHNode.MicInMute
   Mic In Mute

  • ICHNode.SimulStereo
   Simulated Stereo

  • Key_Joy
   System\CurrentControlSet\control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM